Podrška

Garancija i popravka

Kako da pošaljete Sony proizvod na popravku

Ova stranica će vam pomoći da pronađete rešenje da izbegnete popravku ili da je naručite. Takođe vam može pomoći da utvrdite da li je vaš proizvod još uvek pod garancijom itd.

Prvi korak je popravka proizvoda

Šta se dešava kada je proizvod u servisnom centru?

Više informacija