Linije na ekranu (vertikalne/horizontalne linije, trake)

Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču da biste prikazali glavni ekran televizora.

Da li se na glavnom ekranu i dalje javlja problem?

Primer: