Fizičko oštećenje

Ako je došlo do fizičkog oštećenja televizora (na primer, pad televizora, prosuta tečnost, nepravilno rukovanje itd.), pozivamo vas da uradite sledeće:

Prijavite se na popravku

Napomena: Fizičko oštećenje nije pokriveno standardnom garancijom.

Pripremite se za popravku.

Posetite našu namensku stranicu: Priprema za popravku, na kojoj možete da pronađete popis informacija koje su vam potrebne, šablon koji će vam pomoći da opišete problem, jednostavnu alatku za lokalizaciju najbližeg ovlašćenog servisnog centra kompanije Sony (ASC) i još mnogo toga.