Prvi korak je popravka proizvoda

Zbog epidemije korona virusa (Covid-19) koja uzima sve više maha, preduzimamo nekoliko mera predostrožnosti za zaštitu naših zaposlenih u mrežama za pružanje usluga popravke. 

Neki centri za popravku mogu biti zatvoreni ili raditi sa smanjenim kapacitetom. Kao rezultat toga, vaši zahtevi za popravku se možda neće rešavati na način uobičajen za naš standard pružanja usluga. Preporučujemo da se obratite ovlašćenom servisnom centru u svojoj blizini i proverite dostupnost i opcije servisiranja. 

Hvala vam na razumevanju i želimo vam dobro zdravlje tokom ovog perioda neizvesnosti.

Izvršimo dijagnostiku proizvoda